मद्यपान शोध

किती काळ अल्कोहोल पैसे काढतात

किती काळ अल्कोहोल माघार घेणे हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते, विशेषत: व्यक्तीने किती काळ मद्यपान केले असेल आणि त्या व्यक्तीने किती प्रमाणात विकसित केले ...